CASTING – METODE

METODE

Jeg arbejder helst i tæt samarbejde med instruktører, skuespillere og producenter med manuskriptet som udgangspunkt.

Hvis en produktion kræver research omkring bestemte miljøer inden og under castingen tager jeg med glæde ud.

Hvis der som følge af et cast skal coaches og trænes til en rolle, engagerer jeg mig gerne.

Jeg hyrer med glæde assistance eller anden ekspertise end min egen, hvis en opgave kræver det.

Jeg følger reglerne for etisk casting og er derfor godkendt caster af Dansk skuespillerforbund og har selvfølgelig også en børneattest.

SKUESPILLER TILMELDING

Jeg holder mig ajour med den danske film- og teaterscene og vil nødigt gå glip af noget. Opdateret CV’er, information om nye forestillinger, nye projekter og nye/ukendte talenter er derfor altid velkomne – så send en mail.

Min database indeholder skuespillere/skuespillerinder, amatører/gode typer, unge som gamle i al mangfoldighed. Databasen er ikke offentlig tilgængelig, da casting.dk ikke er et bureau. Derfor koster det heller ikke noget at blive optaget.

Hvis du vil optages i databasen, kan du registrere dig på registrering-casting.dk.

Al indsendt materiale vil blive behandlet i casting.dk arbejdsregi under persondatalovgivningen.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

METHOD

I prefere to work in close collaboration with instructors, actors and producers with the manuscript as starting point.

If a production requires research on specific environments before or during the cast, it will be my pleasure to handle it.

If, as a result of a cast, coaching will be needed, I have the
experience and engagement to do that.

I am happy to arrange assistance or expertise other than my own if a task requires it.

I follow the rules for ethical casting and have therefore been approved by the Danish Actor Federation and, of course, have a children’s certificate as well.

ACTOR REGISTRATION

I keep up to date with the Danish film and theater scene and prefere not to miss out on anything. Updated CVs, information about new performances, new projects and new/unknown talents are therefore always welcome – please send an email.

My database contains actors/actresses, amateurs/interesting characters, young as old in all diversity. The database is not publicly available, since casting.dk is not an agency. That’s why it does not cost anything to be admitted.

If you want to be included in the database, please register at
registrering-casting.dk

All submitted material will be handled according to the work regiment of casting.dk as well as following the current law regarding the handling of personal data.

I look forward to hearing from you!